پڕۆژەی وێنە جوڵاوەکان (GIF)

04/05/2015    03:30

پڕۆژەی وێنە جوڵاوەکان (GIF) 


Dîzaîn

پڕۆژەی وێنە جوڵاوەکان (GIF)

ئەم کارانە پڕۆژەیەکی هاوبەشی 9 دیزاینەرە بۆ وێنە جوڵاوەکان (GIF) بە بەکار‌‌‌هێنانی 4 ڕەنگ و تەنها ٣ چرکەهه‌والی زیاتر

ستایلێکی جیاواز

Dîzaîn

20/04/2016

ستایلێکی جیاواز

zortirîn xwênraw